Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

EKO EXPORT S.A. - Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na o...

EKO EXPORT S.A. - Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii I (44/2011)
Share
d16r5f6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO EXPORT SA informuje, że w dniu 18.07.2011 otrzymał uchwałę nr 914/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lipca 2011 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EKO EXPORT SA. na mocy której: §1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust.1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.000.000 ( jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EKO EXPORT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda. §2 Na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 lipca 2011r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki EKO EXPORT SA, o których mowa w§1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 21 lipca 2011r, rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLEKEP000019" Wskazana wyżej uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6