Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

EKO EXPORT S.A. - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki PZU Asset Management S.A...

EKO EXPORT S.A. - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki PZU Asset Management S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (3/2013)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO EXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki PZU Asset Management S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W imieniu Emitenta, zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2013r. Emitent otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza PZU Asset Management S.A. dotyczące zmiany posiadania akcji Emitenta, o nastepującej treści. PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił, iż w wyniku rozwiązania z dniem 01 stycznia 2013 r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji spółki Eko Export S.A. w portfelach inwestycyjnych Klientów zmniejszyła się o 936 609 akcji, a udział portfeli inwestycyjnych Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Eko Export przekroczył w dół 5%. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 936 609 Procentowy udział w kapitale zakładowym
Spółki: 9,00% Liczba głosów z akcji: 936 609 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,25% Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 0 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0% Liczba głosów z akcji: 0 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0% | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznik do raportu nr 3-2013.pdf | Załącznik do raportu nr 3/2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO EXPORT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-382 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strażacka | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 81 96 292 | | +48 33 81 96 287 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ekoexport.pl | | www.ekoexport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 547-18-65-541 | | 072266443 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik