Trwa ładowanie...
d337kxz
d337kxz
espi

EKO HOLDING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2011)

EKO HOLDING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2011)
Share
d337kxz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 lipca podjęła w trybie pisemnym uchwałę dot. wyboru biegłego rewidenta PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą: 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych po numerem 548, do przeglądu śródrocznego raportu finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej EKO Holding za pierwsze półrocze 2011 roku oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011. Emitent korzystał w poprzednich latach obrotowych (2006-2010) z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, innych usług poświadczających, w tym przeglądu sprawozdania finansowego oraz usług doradztwa podatkowego. Wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z biegłym
rewidentem na wykonanie przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2011 r. oraz badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011 zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 19 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 32 32 106 (71) 32 32 181
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Krzysztof Gradecki Prezes Zarządu
2011-07-19 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337kxz

Podziel się opinią

Share
d337kxz
d337kxz