Trwa ładowanie...
d2bc273
d2bc273
espi

EKO HOLDING S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji w ROVITA S.A (78/2012)

EKO HOLDING S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji w ROVITA S.A (78/2012)
Share
d2bc273

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy sprzedaży akcji w ROVITA S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Nawiązując do raportu nr 4/2011 z dnia 18.03.2012r, Zarząd EKO HOLDING S.A. informuje, iż zostały zmienione warunki przedwstępnej umowy sprzedaży akcji ROVITA S.A (Rovita) zawartej dnia 18 marca 2011roku, o której mowa w powołanym raporcie bieżącym. Zarząd informuje, iż dnia 12 grudnia 2012 roku, została podpisana umowa sprzedaży akcji, której stroną jest spółka zależna od EKO HOLDING S.A, PGD Polska Sp o.o, a nie jak pierwotnie zakładały postanowienia umowy z dnia 18 marca 2011 EKO HOLDING S.A. Obowiązek wykonania umowy spoczywa na Spółce PGD Polska Sp. z o.o. a jej poręczycielem jest EKO HOLDING S.A. Na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2012 roku nabytych zostało 1.316.094 akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A w Rovita o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda; oraz 172.265 zwykłych akcji na okaziciela serii B w Rovita dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym New Connect, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, za łączną kwotę 1 637 194,90 zł
( jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100). Nabyte przez PGD Polska Sp. z o.o. akcji w Rovita, stanowią 10,91% w kapitale zakładowym Rovita oraz reprezentują 2 804 453 głosów na walnym zgromadzeniu Rovita. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 04 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
d2bc273

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarządy
2012-12-13 Marcin Wower Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bc273

Podziel się opinią

Share
d2bc273
d2bc273