Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

EKOKOGENERACJA - Dokonanie odbioru końcowego linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot za ... - EBI

EKOKOGENERACJA - Dokonanie odbioru końcowego linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny (66/2014)
Share
d3dhgv5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 66 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie odbioru końcowego linii do produkcji energii cieplnej przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podmiot zależny ? Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dokonał w dniu 21.11.2014 r. odbioru końcowego pierwszej linii do produkcji energii cieplnej z paliwa alternatywnego wykorzystującej urządzenie do zgazowywania odpadów - Wodorowy Generator Energii (zwaną dalej ?Linią nr 1?). Wraz dokonaniem odbioru końcowego Linii nr 1, spółka WGE Sp. z o.o. będąca nowym producentem urządzeń do zgazowywania odpadów ? Wodorowego Generatora Energii przekazała Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dokumentację techniczno-ruchową Linii nr 1. Ponadto Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisała z WGE Sp. z o.o. umowę serwisową określającą zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Linii nr 1 przez WGE Sp. z o.o. Emitent w Komunikacie Bieżącym nr 61/2014 z dnia 28.10.2014 r. informował o planowanym na połowę listopada dokonaniu odbioru Linii nr 1. Odbiór drugiej linii do produkcji energii cieplnej z paliwa alternatywnego wykorzystującej
urządzenie do zgazowywania odpadów - Wodorowy Generator Energii (zwanej dalej ?Linią nr 2?) planowany jest na koniec IV kwartału 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5