Trwa ładowanie...
d2yk13p
espi

ELBUDOWA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (4/2013)

ELBUDOWA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (4/2013)
Share
d2yk13p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROBUDOWA SA przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji przekazanych w formie raportów do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego 2012. Teksty wszystkich wymienionych w wykazie raportów bieżących i okresowych są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elbudowa.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
Wykazraportowprzekazanychwroku_2012.pdf A list of disclosures in 2012
Alistofdisclosuresin_2012.pdf A list of disclosures in 2012 - wersja angielska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
A list of disclosures in 2012The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA encloses a list of all information disclosed to the public during the calendar year 2012.The texts of all current and financial reports specified in the list are available in the Company’s headquarters and on the Company’s website: www.elbudowa.com.pl.Legal basis: Art. 65.1 Public Offering Act – a list of information disclosed to the public

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2013-02-14 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yk13p

Podziel się opinią

Share
d2yk13p
d2yk13p