Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

ELECTROCERAMICS S.A. - Korekta raportu nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. - Zawiadomienie o zmni ...

ELECTROCERAMICS S.A. - Korekta raportu nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (1/2015)
Share
defc2tw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELECTROCERAMICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, że w opublikowanym w dniu 8 stycznia 2015 r. raporcie bieżącym nr 1/2015, w wyniku oczywistej omyłki nie podano pełnej treści raportu. Było: ?Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, CALLYSTO HOLDINGS LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone (?Akcjonariusz?), w którym Akcjonariusz poinformował o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta?. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść raportu: ?Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, CALLYSTO HOLDINGS LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone (?Akcjonariusz?), w którym Akcjonariusz poinformował o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem zmniejszenie posiadanego udziału Akcjonariusza poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 30 grudnia 2014 r. umów cywilno-prawnych zbycia akcji Emitenta. Przed ww. transakcjami CALLYSTO HOLDINGS LLC posiadała 228.819.496 akcji Emitenta, co stanowiło 13,89% w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje uprawniały do 228.819.496 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co dawało 13,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po ww. transakcjach CALLYSTO HOLDINGS LLC posiada 25.166.496 akcji Emitenta, co stanowi 1,52% w
kapitale zakładowym Emitenta. Akcje uprawniają do 25.166.496 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 1,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELECTROCERAMICS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-125 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kasztanowa 3A-5
(ulica) (numer)
(71) 79 11 600 (71) 79 11 606
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992627260 020638951
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw