Trwa ładowanie...
d235l52
d235l52

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 50,9 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Elektrobudowa prognozuje, że skonsolidowany zysk netto wyniesie 50,9 mln zł, a zysk jednostkowy sięgnie 50,2 mln zł w 2016 roku, poinformowała spółka. Elektrobudowa oczekuje, że portfel zamówień spółki na bieżący rok osiągnie wartość 773,5 mln zł.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d235l52

Spółka prognozuje, że jej jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosą 1 076,0 mln zł w 2016 r. , a na poziomie skonsolidowanym wyniosą 1 122,3 mln zł.

"Przy sporządzaniu prognozy na 2016 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

d235l52

Prognoza, zarówno w części dotyczącej spółki Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe - tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 43,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 932,42 mln zł w porównaniu z 756,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 42,93 mln zł wobec 20,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)

d235l52

Podziel się opinią

Share
d235l52
d235l52