Trwa ładowanie...
d41wys8

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez PROC ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez PROCOM SYSTEM S.A. (18/2015)

Share
d41wys8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez PROCOM SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje o powzięciu w dniu 27.03.2015r. wiadomości od spółki zależnej, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, tj. od PROCOM SYSTEM S.A., o otrzymaniu przez PROCOM SYSTEM S.A. w dniu 26.03.2015r., podpisanej w dniu 09.03.2015r. przez Zarząd PROCOM SYSTEM S.A. umowy z konsorcjum firm w składzie: BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz CADAGUA S.A. z siedzibą w Hiszpanii, Bilbao ? CADAGUA S.A. Oddział w Polsce (członek konsorcjum). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez PROCOM SYSTEM S.A. dokumentacji projektowej automatyki, dostawa i montaż aparatury AKPiA oraz kompleksowa dostawa i montaż instalacji elektrycznej w ramach zadania pn. ?Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego". Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy ustalono na 18.12.2015r. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót wyniesie 6.591.440 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
czterdzieści złotych). Umowa ta nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w przyszłości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2015-03-27 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

Podziel się opinią

Share
d41wys8
d41wys8