Trwa ładowanie...
d20fd8x

ELEKTROTIM S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 (2/2011)

ELEKTROTIM S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 (2/2011)

Share
d20fd8x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROTIM S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2011 roku:1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:a) za IV kwartał 2010 25.02.2011r.b) za I kwartał 2011 12.05.2011r.c) za III kwartał 2011 09.11.2011r.2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011 roku: 24.08.2011r.3.Raporty roczne:a) Jednostkowy raport roczny za rok 2010 20.04.2011r.b) Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 20.04.2011r.Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2011r. na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Zarząd ELEKTROTIM S.A. podtrzymuje oświadczenie, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2011-01-28 Dariusz Połetek Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

Podziel się opinią

Share
d20fd8x
d20fd8x