Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0
espi

ELEKTROTIM S.A. - Zmiana informacji poufnej objętej raportami nr 31/2014, 35/2014 i 37/2014 - wyb ...

ELEKTROTIM S.A. - Zmiana informacji poufnej objętej raportami nr 31/2014, 35/2014 i 37/2014 - wybór oferty ELEKTROTIM S.A. (40/2014)
Share
d3mnxj0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana informacji poufnej objętej raportami nr 31/2014, 35/2014 i 37/2014 - wybór oferty ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, 1382, j.t.), informuje, iż w dniu 21.11.2014r. otrzymał postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14.11.2014r. o umorzeniu postępowania odwoławczego złożonego przez jednego z oferentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę poligonu pożarnicznego w m. Grupa dla Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu prowadzonego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy. Powyższe oznacza, iż Spółka ELEKTROTIM S.A. zawrze umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy na wykonanie ww. robót. Spółka ELEKTROTIM S.A. przedkłada niniejszy komunikat jako istotną zmianę raportu nr 31/2014 z dnia 22.10.2014r., w którym poinformowała, iż oferta Spółki w ww. postępowaniu została wybrana jako oferta najkorzystniejsza z ceną brutto
19.999.800 zł oraz zmianę raportu nr 35/2014 z dnia 04.11.2014r. i raportu nr 37/2014 z dnia 13.11.2014r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d3mnxj0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2014-11-21 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0