Trwa ładowanie...
d4j4v9x
d4j4v9x
espi

ELKOP - Wykonanie znaczącej umowy (41/2014)

ELKOP - Wykonanie znaczącej umowy (41/2014)
Share
d4j4v9x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 14.05.2014 r. informuje, że w dniu 09.07.2014 r. spółka DAMF Invest S.A. w Płocku dokonała spłaty zaciągniętej Umową z dnia 14.05.2014 r. pożyczki pieniężnej w kwocie 5.600.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. Wobec powyższego Emitent informuje, że wszelkie zobowiązania stron wynikające z Umowy pożyczki z dnia 14.05.2014 r. zostały przez strony wypełnione w całości w prawidłowy sposób. Emitent informuje, że kryterium uznania niniejszej informacji za istotną jest wartość spłaconej przez DAMF Invest S.A. w Płocku pożyczki granicząca z równowartością 10% aktualnej wysokości kapitałów własnych Emitenta. Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią
funkcję Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j4v9x

Podziel się opinią

Share
d4j4v9x
d4j4v9x