Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

EMC - Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem ? pierwsze zawiadomienie (47/...

EMC - Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem ? pierwsze zawiadomienie (47/2014)
Share
d3fx2mx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Informacja o planowanym połączeniu Emitenta z innym podmiotem ? pierwsze zawiadomienie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 t.j., dalej: Rozporządzenie), Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. podjął uchwałę o połączeniu Emitenta (spółka przejmująca) z Zespołem Przychodni Formica Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Emitent jest obecnie 100% udziałowcem w spółce przejmowanej. O decyzji o połączeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2014 w dniu 27.03.2014 r. W załączeniu do raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny SA o zamiarze połączenia w/w spółek.
Załączniki
Plik Opis
raport2014-47ZAL_pierwsze-zawiadomienie-akcjonariuszy.pdf Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EMC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-144 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pilczycka 144-148
(ulica) (numer)
071 71 17 463 071 71 17 415
(telefon) (fax)
biuro@emc-sa.pl www.emc-sa.pl
(e-mail) (www)
894-28-14-132 933040945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx