Trwa ładowanie...
d35b17j

EMC - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...

EMC - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (81/2013)

Share
d35b17j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 16.08.2013 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, dotyczące zwiększenia zaangażowania i przekroczenia w górę 25% ogólnej liczny głosów oraz jednocześnie przekroczenia o ponad 2% dotychczas ujawnionego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: 1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy; 2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny; 3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji; 4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, ("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt oraz 1 lit. a i art. 87 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
poinformowało, że w wyniku rozliczenia w dniu 13 sierpnia 2013 r. transakcji nabycia 228 554 akcji EMC Instytut Medyczny SA ("Spółka"), udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył w górę 25% oraz jednocześnie przekroczył o ponad 2% ogólnej liczby głosów Spółki od dotychczas ujawnionego udziału, tj.: Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU przed zmianą udziału wynosiła 2 258 714. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 27,12%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosił 22,98%. Liczba akcji i głosów posiadanych przez TFI PZU po zmianie udziału wynosi 2 487 268. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 29,87%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 25,31%. TFI PZU poinformował, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy TFI PZU w Spółkę. Ponadto TFI PZU poinformował, że jako podmiot
zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-28-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j