Trwa ładowanie...
d68h7hh

EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...

EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach (26/2014)

Share
d68h7hh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 28 lutego 2013 r. aneksów i ugod do umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC
Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach. O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012, Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2012 z 20.01.2012 r., 10/2012 z 25.01.2012 r., 19/2012 z 02.02.2012 r., 30/2012 z 02.03.2012 r., 47/2012 z 02.05.2012 r., 50/2012 z 28.05.2012 r., 53/2012 z 01.06.2012 r.; 65/2012 z 21.06.2012 r.; 67/2012 z 29.06.2012 r.; 75/2012 z 08.08.2012 r., 88/2012 z 03.09.2012 r., 91/2012 z 06.09.2012 r., 99/2012 z 26.09.2012 r., 110/2012 z 16.11.2012 r. oraz 120/2012 z 20.12.2012 r. O umowach dotyczących udzielania świadczeń w roku 2013, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2013 z 31.01.2013 r. W wyniku podpisania wymienionych wyżej ugod i aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 9 327 594,00 zł (zwiększenie o 4 992,00 zł) oraz łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej "Powiatowe Centrum
Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, które wynosi obecnie 16 977 291,01 zł (zwiększenie o 27 389,08 zł). Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d68h7hh

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-25-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d68h7hh

Podziel się opinią

Share
d68h7hh
d68h7hh