Trwa ładowanie...

Emerycie! Tak odzyskasz pieniądze

Straciłeś pracę lub nie otrzymywałeś emerytury od czasu zmiany przepisów emerytalnych nakazujących wybieranie pomiędzy pracą a świadczeniem? Walcz o swoje pieniądze! Fakt radzi krok po kroku, jak złożyć pozew w sądzie i odzyskać pieniądze, które nam się należą. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest szansa, by odzyskać emeryturę i to ze sporą nawiązką.

Share
Emerycie! Tak odzyskasz pieniądze
Źródło: Jupiterimages
da2qh3u

Zmiana przepisów emerytalnych spowodowała, że osoby pracujące, a jednocześnie pobierające emeryturę musiały przerwać stosunek pracy i ponownie go wznowić, aby pobierać pensję i świadczenie. W innym wypadku musiały wybierać - praca albo emerytura z ZUS. Niestety wielu pracodawców wykorzystało zmianę przepisów, aby pozbyć się starszego pracownika.

Jeśli jesteś jednym z nich, to masz prawo do walki o swoje pieniądze! Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy te naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. To z kolei uprawnia osoby zwolnione lub osoby, którym wstrzymano wypłatę emerytury do dochodzenia zwrotu utraconych pieniędzy przed sądem. Wystarczy wypełnić jeden z pozwów sądowych - wobec Skarbu Państwa lub ZUS - których przykłady zamieszczamy dziś w Fakcie. Ale uwaga! Droga do wystąpienia z roszczeniami otworzy się dopiero po ogłoszeniu wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.

[ Zobacz wzór

]( http://i.wp.pl/a/f/jpeg/30203/fakt_projekt_pozwu_wyrok_tk_rezygnacja_z_emerytury_skrot.jpeg )

da2qh3u

[ Zobacz wzór

]( http://i.wp.pl/a/f/jpeg/30203/fakt_projekt_pozwu_wyrok_tk_rezygnacja_z_pracy_skr.jpeg )

Oto jak możesz wystąpić z pozwem:

  1. Wybierz właściwy wzór pozwu Wybierz ten wzór pozwu, który dotyczy twojego przypadku. Pozew w sprawie rezygnacji z pracy, lub pozew w sprawie rezygnacji ze świadczenia
  1. Napisz pozew do sądu W przypadku rezygnacji z emerytury (prawo to było „zawieszane”), powództwo powinno być poprzedzone wnioskiem do ZUS o wznowienie wypłaty zawieszonych świadczeń. Gdy ZUS ci odmówi, możesz wystąpić z pozwem.
  1. Nie zapomnij o podpisaniu pozwu To nie błahostka. Jest to najczęstszy powód odrzucania pozwów przez sądy, bo niepodpisany przez powoda dokument jest nieważny
  1. Załącz do pozwu wszystkie wymagane dokumenty To umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości zarobków, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalnego, decyzja o wstrzymaniu świadczenia emerytalnego, lub wypowiedzenie/rozwiązanie umowy o pracę (w zależności od tego co dana osoba uczyniła, tj. czy zrezygnowała z emerytury, czy z pracy), wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.
  1. Złóż pozew w sądzie Możesz dochodzić swoich praw w sądzie rejonowym lub okręgowym. Złóż dokumenty za potwierdzeniem przyjęcia. Jeśli nie możesz złożyć go osobiście, wyślij pismo listem poleconym
da2qh3u

Podziel się opinią

Share
da2qh3u
da2qh3u