Trwa ładowanie...
d4h3fxv

EMPERIA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holdi ...

EMPERIA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (37/2015)

Share
d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(?Towarzystwo?) informuje, iż w wyniku rozliczenia sprzedaży akcji na rynku regulowanym ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Towarzystwo zmniejszył udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w Emperia Holding S.A. ( dalej: Spółka) w stosunku do zawiadomienia ALTUS TFI S.A. z dnia 1 lipca 2013r. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nastąpiło w skutek
rozliczenia w dniu 9 kwietnia 2015r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym 4 763 akcji Spółki Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed rozliczeniem transakcji ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Towarzystwo posiadał 1 658 392 akcji Spółki, co dawało 10,89% głosów w Spółce oraz kapitale zakładowym Spółki. Pozostałe fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadały akcji Spółki. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Po rozliczeniu powyższej transakcji ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Towarzystwo posiada 1 653 629 akcji Spółki, co daje 10,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz kapitale zakładowym Spółki. Pozostałe Fundusze nie posiadają akcji Spółki. Ogólna
liczba akcji Spółki oraz liczba głosów Spółce wynosi 15 223 565. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-209 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Projektowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv