Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia H ...

EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (52/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, iż w dniu 5 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (?Aviva OFE?) o następującej treści: ?Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 j.t.) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Emperia Holding S.A. ( ?Spółka?) z siedzibą w Lublinie, zawartych w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz raportem bieżącym Spółki nr 43/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (?Aviva OFE?) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 27 kwietnia 2015 roku Aviva OFE posiadał 759.910 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego ( wyemitowanych
akcji ) Spółki i uprawniających 759.910 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 28 kwietnia 2015 roku Aviva OFE posiadał 834.991 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,33% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 834.991 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,33% ogólnej liczby głosów.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
081 746 36 92 081 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j