Trwa ładowanie...
d4b92iw
espi

ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (21/2011)

ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (21/2011)
Share
d4b92iw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011 roku powziął informację w trybie art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. Z otrzymanej informacji sporządzonej dnia 15 czerwca 2011 r., wynika, iż nabyto 17 400 sztuk akcji: dnia 30.05.2011 r. zakupiono 4.500 szt. akcji po cenie 1,23 zł dnia 09.06.2011 r. zakupiono 7.950 szt. akcji po cenie 1,25 zł dnia 14.09.2011 r. zakupiono 4.950 szt. akcji po cenie 1,31 zł Przed ww transakcjami stan posiadania wynosił 841.619 szt. akcji co stanowiło 4,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Obecnie Członek Rady Nadzorczej posiada 859.019 szt. akcji co stanowi 4,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym emitenta. Wszystkie transakcje zostały
przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 2555065 032 2565775
(telefon) (fax)
mm@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b92iw

Podziel się opinią

Share
d4b92iw
d4b92iw