Trwa ładowanie...
d3ekmma

ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (3/2012)

ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (3/2012)

Share
d3ekmma

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 9 stycznia 2012 roku powziął informację w trybie art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. Z otrzymanej informacji sporządzonej dnia 5 stycznia 2012 r., wynika, iż zostało nabytych 42063 sztuk akcji: dnia 17.11.2011 r. zakupionych zostało 7.523 szt akcji po cenie 0,74 zł dnia 18.11.2011 r. zakupionych zostało 1.380 szt akcji po cenie 0,74 zł dnia 18.11.2011 r. zakupionych zostało 5.200 szt akcji po cenie 0,73 zł dnia 30.11 2011 r. zakupionych zostało 2.000 szt akcji po cenie 0,74 zł dnia 30.11.2011 r. zakupionych zostało 1.440 szt akcji po cenie 0,72 zł dnia 01.12.2011 r. zakupionych zostało 3.700 szt akcji po cenie 0,66 zł dnia 01.12.2011 r. zakupionych zostało 1.300 szt akcji po cenie 0,68 zł dnia 19.12.2011 r. zakupionych zostało 5.450 szt akcji po cenie 0,69 zł dnia
20.12.2011 r. zakupionych zostało 2.870 szt akcji po cenie 0,69 zł dnia 05.01.2012 r. zakupionych zostało 11.200 szt akcji po cenie 0,66 zł Przed ww transakcjami stan posiadania wynosił 910.721 szt akcji co stanowiło 4,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Obecnie Członek Rady Nadzorczej posiada 952.784 szt akcji co stanowi 4,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym emitenta. Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ekmma

| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7285492, 032 7285410 | | 032 7285411 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ekmma

Podziel się opinią

Share
d3ekmma
d3ekmma