Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc
espi

ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (49/2010)

ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (49/2010)
Share
d12wxpc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 30 grudnia 2010 roku powziął informację w trybie art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. Z otrzymanej informacji sporządzonej dnia 30 grudnia 2010 r., wynika, iż zostało nabytych 58.250 sztuk akcji:dnia 10 grudnia 2010 r. zakupionych zostało 12.500 szt akcji po cenie 1,53 złdnia 29 grudnia 2010 r. zakupionych zostało 21.900 szt akcji po cenie 1,46 złdnia 30 grudnia 2010 r. zakupionych zostało 8.650 szt akcji po cenie 1,44 złdnia 30 grudnia 2010 r. zakupionych zostało 15.200 szt akcji po cenie 1,43 złPrzed ww transakcjami stan posiadania wynosił 680.793 szt akcji co stanowiło 3,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Obecnie Członek Rady Nadzorczej posiada 739.043 szt akcji co stanowi 3,66% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym emitenta. Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 2555065 032 2565775
(telefon) (fax)
mm@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc