Trwa ładowanie...
d4b70zg

ENAP - Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok. (29/2012)

ENAP - Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok. (29/2012)

Share
d4b70zg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych?" z dnia 19 lutego 2009 roku, Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza spółki działając na podstawie Statutu Spółki (§ 19 ust. 2, lit. p) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2012. Podmiotem wybranym jest Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Floriana 15, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod poz. 1695. Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa w zakresie dokonania badania sprawozdania finansowego za rok 2012 na okres obejmujący badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie raportu i opinii przez biegłych. Wybór audytora został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Energoaparatura S.A. korzystała dotychczas z usług w/w spółki w zakresie: - badania sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2004r. do 03.10.2004r. oraz od 04.10.2004r. do 31.12.2004r. - przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r. - badania sprawozdania za 2010 rok - przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r. - badania sprawozdania finansowego za 2011 rok. - przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7285410 | | 032 7285411 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

Podziel się opinią

Share
d4b70zg
d4b70zg