Trwa ładowanie...
d3on0nc

Enea ma 946 mln zł kredytu z EBI na program modernizacji infrastruktury

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową, dzięki której pozyska 946 mln zł na realizację wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator, podała spółka. Całkowity koszt programu szacowany jest na kwotę ok. 1 894 mln zł w latach 2015 - 2017.

Share
d3on0nc

"Zarząd spółki informuje, iż w dniu 29 maja 2015 r. zawarta została umowa kredytu, na mocy której EBI udostępnił emitentowi nowe finansowanie w wysokości 946 mln zł lub jej równowartości w euro, przy czym umowa dopuszcza również wykorzystanie kredytu w innej walucie powszechnie stosowanej na głównych rynkach wymiany walut. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. Okres dostępności kredytu wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 10 transzach. Wysokość każdej transzy stanowić będzie równowartość kwoty nie niższej niż 100 mln zł za wyjątkiem ostatniej transzy, której wysokość odpowiadać będzie niewykorzystanej kwocie kredytu, podano również.

Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Kredytobiorca ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej transzy kredytu na warunkach określonych w umowie. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, ustalane jest ono przez EBI dla każdego okresu pomiędzy datami płatności (pierwszy okres rozpoczyna się w dniu wypłaty transzy ze zmiennym oprocentowaniem).

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc