Trwa ładowanie...
d2mjliy
d2mjliy

Enea Operator: Dostępność programu obligacji wydłużona do końca 2015 (aktual)

Warszawa, 10.10.2014 (ISBnews) - Enea, wraz ze spółką zależną Enea Operator, przedłużyły umowę z Nordea Bank Polska dotyczącą okresu dostępności programu emisji obligacji Enea Operator do kwoty 1,425 mld zł do 31 grudnia 2015 r. z 18 października 2014 r.
Share
d2mjliy

"Automatycznie ulegnie wydłużeniu także okres obowiązywania programu, który obecnie będzie trwał do 31 grudnia 2030 roku lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje. Pozostałe warunki umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji nie uległy zmianom" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu ub.r. Enea i jej spółka zależna Enea Operator zawarły z Nordea Bank Polska umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 1,425 mld zł. Nordea Bank Polska pełni funkcje agenta emisji, agenta ds. płatności oraz depozytariusza.

Według wcześniejszych informacji, środki uzyskane z emisji mają być przeznaczone na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych spółki zależnej (program inwestycyjny) znajdujących się w Polsce Północno-Zachodniej.

d2mjliy

Umowa programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości programu w nie więcej niż 10 seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100 mln zł z wyłączeniem serii 6. oraz serii ostatniej, których wysokość będzie ustalona przez emitenta i gwaranta odrębnie. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne.
W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2012 r. spółka odnotowała ok. 10,3 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d2mjliy

Podziel się opinią

Share
d2mjliy
d2mjliy