Trwa ładowanie...
dvbk9ke
espi
14-09-2015 08:58

ENEA - Podjęcie przez Radę Nadzorczą Enea S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kontr ...

ENEA - Podjęcie przez Radę Nadzorczą Enea S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej (36/2015)

Share
dvbk9ke
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-14
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Enea S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Enea S.A. (?Emitent?), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476). Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było podjęcie w dniu 27 sierpnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Emitenta kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel ?Bogdanka? S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 36/2015 Date of preparation: 14.09.2015 Short name of issuer: Enea S.A. Subject: Adoption by Enea S.A.'s Supervisory Board of a resolution regarding approval of the acquisition of a controlling interest in Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. - disclosure of delayed information Legal basis: Article 56 item 1(1) of the Act on Offerings – confidential information Content of report: The Management Board of Enea S.A. ("Issuer"), hereby publishes the content of the confidential information whose disclosure was delayed pursuant to Article 57 item 1 of the Act of 29 July 2005 on public offering and conditions of introducing financial instruments to an organised trading system and on public companies (J.L. of 2013 item 1382) in conjunction with § 2 item 1(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 13 April 2006 regarding the type of information which may infringe upon the legitimate interest of an issuer, and a method of the issuer's conduct in relation to the delay in the publication of
confidential information (J.L. No. 67 item 476). Confidential information, whose disclosure was delayed, was adoption on 27 August 2015 by the Issuer's Supervisory Board of a resolution approving the acquisition by the Issuer of a controlling interest in Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvbk9ke

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48/061 884 55 44 | | +48/061 884 5955 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2015-09-14 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvbk9ke
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvbk9ke
dvbk9ke