Trwa ładowanie...
d4df6qv
d4df6qv
espi

ENEA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 12 marca 201...

ENEA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 12 marca 2012 roku (11/2012)
Share
d4df6qv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 12 marca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 12 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Załączniki
Plik Opis
UchwałyPOLNWZ_12 03 2012.pdf
ResolutionsENGEGM_12.03.2012.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No: 11/2012 Date of preparation: 12.03.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. on 12 March 2012 Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting pursuant to § 38 item 1(7-9) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information […], the Board of ENEA S.A. (Company) encloses the content of the resolutions adopted on 12 March 2012 by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. At the same time, the Board of ENEA S.A. informs that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. did not waive consideration of any point in the agenda, and no objections were made to the minutes.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/0618845300 +48/0618845955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
770-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)
d4df6qv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2012-03-12 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4df6qv

Podziel się opinią

Share
d4df6qv
d4df6qv