Trwa ładowanie...
dh8icfu

Energa rekomenduje 0,49 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Energi zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 841,17 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,49 zł na akcję (24,1% zysku), podała spółka.

Share
dh8icfu

"Zarząd spółki zadeklarował, iż będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu następujący podział zysku netto za 2015 rok, w wysokości 841 165 914,38 zł:

1)wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 202 892 885,86 zł, tj. 0,49 zł na akcję (24,1% zysku),

2)przeznaczenie zysku w wysokości 570 979 755,36 zł na kapitał rezerwowy (67,9% zysku),

dh8icfu

3)przeznaczenie zysku w wysokości 67 293 273,16 zł na kapitał zapasowy (8,0% zysku)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z długoterminową polityką dywidendową przedstawioną inwestorom w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 15 listopada 2013 roku, zarząd zadeklarował, że kwoty dywidendy rekomendowane walnemu zgromadzeniu, począwszy od dywidendy za 2014 rok będą wynosiły 500 mln zł, korygowane o odpowiedni dla danego roku wskaźnik inflacji.

"Analizując wyniki finansowe spółki, obserwując zmieniające się otoczenie rynkowo-regulacyjne, a także mając na uwadze bieżące i planowane inwestycje Grupy Energa, proponujemy akcjonariuszom wypłatę niższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozytywnie wpłynie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy, na możliwość realizacji bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Grupy, przy założeniu utrzymania inwestycyjnej oceny zdolności kredytowej przez agencje ratingowe oraz ograniczenia ryzyka naruszenia kowenantów finansowych zdefiniowanych w warunkach pozyskanego przez spółkę finansowania dłużnego.

dh8icfu

"Jednocześnie, Zarząd Energa SA wnosi o przeznaczenie części zysku na kapitał rezerwowy, który mógłby zostać przeniesiony, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), na wypłatę dywidendy w latach kolejnych" - wskazano także w materiale.

Spółka, zgodnie z art. 396 § 1 Ksh, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku Energa SA jest to kwota 1 507 204 294,96 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosi on 660 754 045,64 zł, tj. 14,6% kapitału zakładowego, zaś po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie poziom 16,1% kapitału zakładowego (tj. 48,3% wymaganej kwoty), podano także.

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 92% zysku w formie dywidendy, podczas gdy rok wcześniej było to 83%.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)

dh8icfu

Podziel się opinią

Share
dh8icfu
dh8icfu