Trwa ładowanie...
d8d5j1s
espi

ENERGOPLD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związa...

ENERGOPLD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą (60/2012)
Share
d8d5j1s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2012 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, w którym Członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Przemysław Szkudlarczyk poinformował, że w dniu 7 sierpnia 2012 r. w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej następujące osoby blisko związane z Panem Przemysławem Szkudlarczykiem, tj. RAFAKO S.A. oraz PBG S.A. dokonały odpowiednio zbycia oraz nabycia 46.021.520 sztuk akcji Spółki po cenie 3.48 zł za akcję. Pan Przemysław Szkudlarczyk jest Członkiem organu nadzorującego zarówno spółki PBG S.A. jak i RAFAKO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)
d8d5j1s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Krzysztof Jan Diduch Prezes Zarządu Krzysztof Jan Diduch
2012-08-08 Radosław Kamiński Wiceprezes Zarządu Radosław Kamiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8d5j1s

Podziel się opinią

Share
d8d5j1s
d8d5j1s