Trwa ładowanie...
d2kzclz

ENERGOPLD - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (64/2010)

ENERGOPLD - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (64/2010)

Share
d2kzclz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 grudnia 2010 roku p. Andrzej Hołda pełniący funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego oraz p. Alina Sowa pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego złożyli rezygnacje z pełnienia ww. funkcji w Spółce. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Rezygnacje zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki i mają moc obowiązującą od dnia 27 grudnia 2010 r.Jednocześnie w związku ze złożeniem rezygnacji przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki delegowała w dniu 27 grudnia 2010 r. członka Rady Nadzorczej, Pana Radosława Kamińskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energomontaż-Południe S.A. na okres od dnia 27 grudnia 2010 r. do dnia 27 marca 2011 r.Życiorys osoby delegowanej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenia zostały opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 33/2010 w dniu 15 czerwca 2010 r. i pozostają
aktualne.Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie zapewnić wszystkich partnerów biznesowych, akcjonariuszy i obserwatorów rynku, że zmiany w Zarządzie Spółki, nie odbiją się negatywnie na bieżącym funkcjonowaniu firmy, zaś przekazanie kierownictwa w Spółce następuje w normalny i profesjonalny sposób.Wyrażamy też silne przekonanie, że pod nowym kierownictwem, Spółka będzie w stanie w jeszcze większym stopniu realizować związane z nią oczekiwania w zakresie jej działalności operacyjnej.Rada Nadzorcza Spółki określi docelowy skład Zarządu, w możliwie najbliższej perspektywie czasowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Dariusz Kowzan Członek Zarządu Dariusz Kowzan
2010-12-28 Jacek Fydrych Członek Zarządu Jacek Fydrych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

Podziel się opinią

Share
d2kzclz
d2kzclz