Trwa ładowanie...
d1dxxvv
espi

ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - korekta raportu (137/2011)

ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - korekta raportu (137/2011)
Share
d1dxxvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 137 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - korekta raportu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z omyłką pisarską w dacie podpisania umowy Spółka "Energopol -Południe" S.A. przesyła poniżej poprawną treść Raportu bieżącego nr 137/2011: "W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 69/2010 z dnia 29 października 2010 roku "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ("Zamawiający") podpisał aneks do Umowy z dnia 28 października 2010 roku na wykonanie zadania pn. Kontrakt 1 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok" realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława". W związku ze zmianą na podstawie Klauzuli 22.3 ppkt (iv) oraz (vi) warunków Kontraktu (roboty zamienne) podwyższeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która po zmianie wprowadzonej przedmiotowym aneksem wynosi obecnie 14.173.936,50 PLN brutto. Pozostałe zapisy kontraktu pozostają bez zmian.
Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jedności 2
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
gielda@energopolpoludnie.eu www.energopolpoludnie.eu
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2011-12-01 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dxxvv

Podziel się opinią

Share
d1dxxvv
d1dxxvv