Trwa ładowanie...
d1diwk4
d1diwk4
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o maksymalnej wartości 30,6 mln zł ? ...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o maksymalnej wartości 30,6 mln zł ? budowaZespołu budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. (7/2014)
Share
d1diwk4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o maksymalnej wartości 30,6 mln zł ? budowa Zespołu budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 24 lutego 2014 roku Zarząd Emitenta powziął wiadomość o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach: LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU 1. Data zawarcia 21.02.2014 2. Inwestor: Promenady II VD Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu 3. Max. wartość kontraktu 30 600 816,84 PLN netto 4. Przedmiot kontraktu: budowa zespołu bud. mieszkalnych, wielorodzinnych z lok. usł., garażem podziemnym - MU04 5. Miejsce wykonywania kontraktu Wrocław 6. Terminy realizacji 66 tygodni na uzyskanie świadectwa przejęcia robót od dnia otrzymania nakazu rozpoczęcia 7. Warunki płatności 30 dni 8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Gwarancja bankowa, 10% wartości kontraktu + kaucja 5% 9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Gwarancja bankowa na 5% wartości kontraktu 10. Kary Łączna suma kar nie może przekroczyć 15% wartości Spółka Promenady II VD Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Vantage Development S.A. Inwestycja MU04 jest czwarta
inwestycją realizowaną przez Erbud S.A. dla Grupy Kapitałowej Vantage Development. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 545-88-81 022 545 88 82
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d1diwk4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1diwk4

Podziel się opinią

Share
d1diwk4
d1diwk4