Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych ...

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (16/2015)
Share
d8xkahd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku otrzymał informację o sprzedaży akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych - prokurenta Erbud S.A. Prokurent zbył posiadane akcje na rynku regulowanym. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu: 22.01.2015 roku 1000 sztuk akcji po cenie 26,00 zł za 1 akcję 296 sztuk akcji po cenie 26,26 zł za 1 akcję 136 sztuk akcji po cenie 26,15 zł za 1 akcję 50 sztuk akcji po cenie 26,35 zł za 1 akcję 103 sztuki akcji po cenie 26,06 zł za 1 akcję 58 sztuk akcji po cenie 26,71 zł za 1 akcję Łącznie 1643 sztuki akcji Łączna wartość transakcji: 42.880,22 zł. Prokurent nie wyraził zgody na publikację danych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d8xkahd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd