Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną. (36/2011)

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną. (36/2011)
Share
d36pyzr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie Instrumentami finansowymi ("Ustawa"), Erbud S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy, zawiadomienie o zawarciu przez Prokurenta Spółki, transakcji zbycia akcji Spółki: 1.117 sztuk po cenie 24,00 zł za sztukę 83sztuki po cenie 24,01 zł za sztukę, Łącznie 1.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela. Łączna wartość transakcji 28.687,68 zł. Transakcja została zawarta w dniu 20 lipca 2011 roku. Zbycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d36pyzr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr