Trwa ładowanie...
d389d2w

ERBUD S.A. - Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej - członka Rady Nadzorcze...

ERBUD S.A. - Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej - członka Rady NadzorczejEmitentaPodstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osóbmających dostęp do informacji poufnych (5/2013)

Share
d389d2w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej - członka Rady Nadzorczej Emitenta Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) otrzymał informację o zakupie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych - członka Rady Nadzorczej Emitenta. Transakcja miała miejsce w dniu 30 stycznia 2013 roku na GPW. Członek RN Erbud S.A. zakupił 6.000 sztuk akcji zwykłych Emitenta po kursie 14,18 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji to 85.080,00 zł. Kupujący nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d389d2w

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 FALSE skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012 kwartał / rok dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR w walucie zł data przekazania: 2012-11-14 ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) ERBUD S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 02-819 Warszawa (kod pocztowy)
(miejscowość) Puławska 300A (ulica) (numer) 022 548-70-00 022 548-70-20 (telefon) (fax) info@erbud.pl www.erbud.pl (e-mail) (www) 879-017-22-53 005728373 (NIP)
(REGON) | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d389d2w

Podziel się opinią

Share
d389d2w
d389d2w