Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

ERG - ERG S.A. Korekta do RB nr 39/2014 z dnia 02 grudnia 2014 Projekty uchwał NWZ na dzień 29 g ...

ERG - ERG S.A. Korekta do RB nr 39/2014 z dnia 02 grudnia 2014 Projekty uchwał NWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku (39/2014)

Share
d3b7uo7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Korekta do RB nr 39/2014 z dnia 02 grudnia 2014 Projekty uchwał NWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 dokonuje korekty raportu bieżącego nr 39/2014. Przyczyną korekty jest błąd pisarski, w wyniku którego został niepoprawnie sformułowany tytuł raportu :" Projekty uchwał ZWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku". Prawidłowy tytuł raportu powinien brzmieć: "Projekty uchwał NWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku". Prawidłowa treść raportu brzmi: Zarząd ERG S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na 29 grudnia 2014 roku. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ 29 12 2014.pdf Projekty uchwał NWZ 29 12 2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7