Trwa ładowanie...
dfv7ixr
espi

ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (50/2011)

ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (50/2011)

Share
dfv7ixr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG S.A. z dnia 7 września 2011 roku (dalej: program), w dniu 1 grudnia 2011 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka nabyła łącznie 40.000 akcji własnych po średniej cenie 0,49 zł za jedną akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 złotych. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,092 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 40.000 głosów, co stanowi 0,092 % ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia cena zakupionych akcji w ramach realizacji programu wynosi 0,49 zł. W ramach realizacji powyższego programu Spółka posiada 40.000 akcji własnych, stanowiących 0,092% kapitału zakładowego i dających 40.000 głosów (0,092 %) Po dokonaniu powyższej transakcji spółka ERG S.A. posiada łącznie 2.627.131 akcji własnych, stanowiących 6,07 % kapitału zakładowego i dających 2.627.131 głosów (6,07 %) na WZA. Średnia cena zakupionych
wszystkich akcji wynosi 0,40 zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., nr 209, poz. 1744), | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfv7ixr

| | | ERG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-520 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemiczna | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 264 02 81 | | 032 262 32 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zts@erg.com.pl | | www.erg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-00-11-681 | | 272242844 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Marcin Agacki Prezes Zarządu
2011-12-02 Piotr Szeczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfv7ixr

Podziel się opinią

Share
dfv7ixr
dfv7ixr