Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5
espi

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w głosach na Walnym Zgroma...

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. (5/2013)
Share
d48blk5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERGIS - EUROFILMS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie, informuje, że otrzymał informację od Panów Tadeusza Nowickiego i Marka Górskiego o przejęciu przez Pana Tadeusza Nowickiego ? Prezesa Zarządu Emitenta oraz Pana Marka Górskiego ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta wspólnej kontroli nad Finergis Investments Ltd. W dniu 20 lutego 2014 r. Pan Tadeusz Nowicki i Pan Marek Górski powiadomieni zostali o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanej dnia 19 lutego 2014 r. /DKK1-421/50/13/GG/, na mocy której wyrażona została zgoda na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Pana Tadeusza Nowickiego i Pana Marka Górskiego wspólnej kontroli nad Finergis Investments Limited. Na skutek powyższego, ziszczony został warunek nabycia udziałów Finergis Investments Ltd. przez Pana Tadeusza Nowickiego oraz spółkę przez kontrolowaną przez Pana Marka Górskiego. Łączna liczba udziałów kontrolowana przez Pana Tadeusza Nowickiego w Finergis Investments Limited z siedzibą w
Nikozji wynosi obecnie 15.850, co stanowi 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Łączna liczba udziałów kontrolowanych przez Pana Marka Górskiego w Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, wynosi obecnie 15.850, co stanowi 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przed transakcją przejęcia kontroli nad Finergis Investments Ltd., Panowie Tadeusz Nowicki i Marek Górski posiadali wspólnie pośrednio 11 378 474 akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. (co stanowiło 28,85 % udziału w kapitale) i 11 378 474 głosów (co stanowiło 28,85 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu). Po transakcji przejęcia kontroli nad Finergis Investments Ltd. Panowie Tadeusz Nowicki i Marek Górski posiadają pośrednio 14 742 870 akcji (co stanowi 37,38 % udziału w kapitale) i 14 742 870 głosów (co stanowi 37,38 % w ogólnej liczbie głosów). Liczba posiadanych przez Finergis Investments Ltd. akcji Spółki Ergis-Eurofilms S.A. jak również liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległa zmianie od 5 grudnia 2013 roku i
wynosi odpowiednio: - 14 742 870 akcji, co stanowi 37,38 % udziału w kapitale - 14 742 870 głosów, co stanowi 37,38 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Finergis Investments Ltd. nie przewiduje zwiększania stanu posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Finergis Investments Ltd. nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. Finergis Investments Ltd. nie zawierał umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Podstawa prawna Art. 69 a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 1382) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS - EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16
(ulica) (numer)
022 828 04 10 022 828 04 14
(telefon) (fax)
sekretariat@ergis-eurofilms.eu www.ergis-eurofilms.eu
(e-mail) (www)
5730003999 150175921
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2014-02-24 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5