Trwa ładowanie...
d14edvj

ES-SYSTEM S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (19/2014)

ES-SYSTEM S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (19/2014)

Share
d14edvj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ES-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka ES-SYSTEM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r. powołała, zgodnie z art. 14, ust. 2 Statutu Spółki, Pana Rafała Gawrylaka na stanowisko Członka Zarządu VI kadencji, wspólnej z pozostałymi członkami Zarządu. Pan Gawrylak obejmie funkcję Członka Zarządu ds. organizacji produkcji z dniem 1 stycznia 2015 r. Pan Rafał Gawrylak jest inżynierem, absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Opolskiej. Studiował na Wydziale Mechanicznym, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami zwłaszcza w branży oświetleniowej, szerokie kompetencje w budowaniu i optymalizacji systemów produkcyjnych oraz w zakresie zarządzania jakością i łańcuchem dostaw. Sprawny manager oraz negocjator. Uczestniczył, z powodzeniem, w skomplikowanych negocjacjach handlowych w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Doświadczenie zawodowe: 2012 - obecnie ES-SYSTEM NT Sp. z
o.o. - Prezes Zarządu 2010 - 2012 ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 2006 - 2011 ES-SYSTEM S.A. - Dyrektor Techniczny 2000 - 2006 Hella KG Hueck & Co. Lighting Division - Inżynier ds. Systemów Produkcyjnych 1999 - 2000 Tułowice S.A. - staż Nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Na dzień powołania jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259), zmienione Rozporządzeniem MF z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 131 poz. 1080), i Rozporządzeniem MF z dnia 3 kwietnia
2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 397 ), § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 6563633 | | 12 6563111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | essystem@essystem.pl | | www.essystem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792551640 | | 351610904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Bogusław Pilszczek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

Podziel się opinią

Share
d14edvj
d14edvj