Trwa ładowanie...
d4ak3q1
espi

ESOTIQ & HENDERSON - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/201...

ESOTIQ & HENDERSON - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał (1/2014)
Share
d4ak3q1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 10/03/2014 wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10.03.2014 w Mikołowie , przy ul. Skośnej 2, o godzinie 12.00. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Esotiq Henderson S A -Ogloszenie o zwolaniu NWZA 10 03 2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-771 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sadowa 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ak3q1

Podziel się opinią

Share
d4ak3q1
d4ak3q1