Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

ESOTIQ & HENDERSON - Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych (22/2014) - EBI

ESOTIQ & HENDERSON - Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych (22/2014)
Share
d2cwwz1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wybrała Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Podmiot prowadził w latach ubiegłych badania sprawozdań
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza, która uprzednio ukonstytuowała się w następujący sposób: Pan Mariusz Jawoszek ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Głowacka-Pędras ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Grzywacz ? Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Jacek Koczwara ? Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Minkina ? Członek Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Szlązak ? Członek Rady Nadzorczej Pan Marek Szołdrowski ? Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1