Trwa ładowanie...
d25bkpx

EUROCASH - Powołanie członka Zarządu (6/2015)

EUROCASH - Powołanie członka Zarządu (6/2015)

Share
d25bkpx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej ?Eurocash? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25 lutego 2015 r. Pana Davida Bonera na stanowisko członka Zarządu Spółki. Pan David Boner obejmie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za jednostki biznesowe Eurocash Cash&Carry oraz Eurocash Alkohole. Pan David Boner ukończył studia w London Business School. Przed podjęciem zatrudnienia w Spółce Pan David Boner pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Makro Poland, do którego przeniósł się po zakończeniu pięcioletniego okresu zarządzania Metro Pakistan. W ubiegłych latach Pan David Boner zarządzał m.in. spółkami działającymi na rynkach azjatyckich Charoen Pokphand Foods Thailand i F&B Foodservice Ltd. Thailand, a także Booker Plc. Pan David Boner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie z oświadczeniem, Pan David Boner nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |

d25bkpx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| 2011-01-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NANOTEL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zawiadomienie Członka Zarządu o nabyciu akcji NANOTEL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUROCASH SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zarząd NANOTEL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Daniela Wojnarowicza, Prezesa Zarządu Spółki, który poinformował o nabyciu w dniu 28.01.2011 r. akcji Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia znajduje się w załączniku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (skrócona nazwa emitenta) | | | Załączniki | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 62-052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | informacja do Zarządu.PDF | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | eurocash@eurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2015-02-26 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx