Trwa ładowanie...
d3e97z5
espi

EUROCASH - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadacze...

EUROCASH - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3/2012)

Share
d3e97z5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2013 r. otrzymał od spółki FMR LLC wraz ze spółkami pośrednio i bezpośrednio zależnymi (dalej " Fundusze Fidelity") działającej zgodnie z art. 147 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informację, że na dzień 25 stycznia 2013 r. Fundusze Fidelity posiadały łącznie 6.898.553 akcji stanowiących 4,99% kapitału zakładowego EUROCASH S.A. składającego się z 137.976.536 akcji. Z akcji tych przysługiwało 6.898.553 głosów stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e97z5

| | | EUROCASH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | eurocash@aurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-01-25 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e97z5

Podziel się opinią

Share
d3e97z5
d3e97z5