Trwa ładowanie...
d2xizlq
d2xizlq
espi

EUROINVESTMENT - Raport miesięczny za luty 2015 r. (7/2015) - EBI

EUROINVESTMENT - Raport miesięczny za luty 2015 r. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2xizlq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za luty 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | EUROINESTMENT S.A. (?Emitent?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2015 r. zawierający: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym. I. W okresie sprawozdawczym Emitent uzyskał informację na temat pozytywnej prognozy wyników finansowych działalności prowadzonej w Grupie Kapitałowej. Emitent oczekuje, że wynik za styczeń 2015 r. będzie lepszy w porównaniu do grudnia 2014 r. Jednocześnie dane o liczbie rezerwacji usług na luty 2014 r. były bardzo
dobre i pozwalają oczekiwać, że wynik za luty 2015 r. będzie lepszy niż za styczeń 2015 r. II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI: 2015-02-13 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 2015-02-13 Raport miesięczny za styczeń 2015 r. 2015-02-02 Zmiana statutu Spółki III. Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. IV. Kalendarz Inwestora Brak. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamil Kurzawski Upoważniony Operator EBI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xizlq

Podziel się opinią

Share
d2xizlq
d2xizlq