Trwa ładowanie...
d1z9nq3
d1z9nq3
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu "Euromark Polska" S.A. (12/2012)

EUROMARK POLSKA S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu "Euromark Polska" S.A. (12/2012)
Share
d1z9nq3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu "Euromark Polska" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd "Euromark Polska" S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. Pan James Kelly złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu "Euromark Polska" S.A. Rezygnacja złożona została ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2012 r. Osoba składająca rezygnację nie wskazała jej przyczyn.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Acting pursuant to §5 item 1 point 21 of the Ministry of Finance regulation dated 19th February 2009 concerning current and periodic information presented by the issuers of securities (...), the Management Board of "Euromark Polska" S.A. informs that on 23rd March 2012 Mr. James Kelly resigned from the position of the President of the Management Board of Euromark Polska S.A. The resignation comes into force as of 30th April 2012. Mr. Kelly has not provided explanation of his resignation.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Euromark Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROMARK POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-152 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modlińska 244A
(ulica) (numer)
022 504 18 60 022 676 87 38
(telefon) (fax)
sekretariat@euromark.pl www.euromark.pl
(e-mail) (www)
5260017939 010329011
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 James Kelly Prezes Zarządu
2012-03-23 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z9nq3

Podziel się opinią

Share
d1z9nq3
d1z9nq3