Trwa ładowanie...
d2nry9m

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (7/2015)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (7/2015)

Share
d2nry9m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, działając na podstawie 24 pkt 2 lit. g Statutu Spółki, wybrała do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy kapitałowej EuCO SA za lata finansowe 2015 -2016, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, biegłego rewidenta - ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków), wpisanego na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k. zostanie zawarta w celu: - przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A za I półrocze 2015 i I półrocze 2016 roku zgodnie z MSR/MSSF, - przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF, - badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A za 2015 i 2016 rok zgodnie z
MSR/MSSF, - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF Podmiot ten badał sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie prowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Umowa zostanie zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nry9m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | LEGNICA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. KOLBE | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (76) 723 98 00 | | +48 (76) 723 98 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691 228 47 86 | | 391073970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-13 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nry9m

Podziel się opinią

Share
d2nry9m
d2nry9m