Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

EUROTEL S.A. - Informacja o aneksie do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksie do Umowy o li...

EUROTEL S.A. - Informacja o aneksie do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksie do Umowy o linię na gwarancje bankowe. (24/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o aneksie do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksie do Umowy o linię na gwarancje bankowe. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że: Podpisał w dniu 23 maja 2011 roku Aneks nr A2/360/09/308/04 z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, dotyczący Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz linii na gwarancje bankowe. Aneksem został przedłużony okres obowiązywania umowy kredytowej od dnia 24.05.2011 roku do dnia 22.06.2011 roku, przy czym kwota limitu kredytowania do 4.000.000 PLN (słowinie cztery miliony złotych )pozostaje bez zmian. Celem kredytowania jest finansowanie bieżącej
działalności. Pozostałe warunki Umowy o kredyt pozostały bez zmian. Warunki Umowy o kredyt w rachunku bieżącym Emitent publikował w raporcie bieżącym nr RB 108/2009 i RB 19/2010. Aneks dotyczący linii na gwarancje przedłużył okres obowiązywania limitu do dnia 24.06.2011 roku, przy czym kwota limitu pozostaje bez zmian do maksymalnej wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych). Pozostałe warunki Umowy o linię gwarancyjną bez zmian. Umowy zostały przedłużone do czasu określenia nowych warunków współpracy Emitenta z bankiem. Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
058 5203819 - 20 058 5203819 w 202
(telefon) (fax)
IR@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2011-05-23 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at