Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

EUROTEL S.A. - Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej (8/2015)

EUROTEL S.A. - Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133) Zarząd Eurotel SA informuje, że: w dniu dzisiejszym doszło do przekroczenia progu 10% skonsolidowanych obrotów Grupy Eurotel realizowanych z Action S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 46/54. Współpraca z wymienioną spółką dotyczy obrotów towarami handlowymi typu sprzęt IT, telefony komórkowe, smartphony i inne uzgodnione przez strony. Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie handlowym tego rodzaju. W okresie od 12 czerwca 2014 roku do 2 marca 2015 roku dokonano transakcji, na które wystawiono faktury na łączną kwotę 15.635 tys. zł netto, z których największa transakcja miała miejsce 25 lutego
2015 roku i wynosiła 1.944 tys. zł netto. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi suma wartości transakcji przekraczająca 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej, które za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych wynoszą 148.512 tys. zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
(telefon) (fax)
IR@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2015-03-02 Tomasz Basiński V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx