Trwa ładowanie...
d3vc509

EVEREST INVESTMENTS S.A. - Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obroto ...

EVEREST INVESTMENTS S.A. - Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2015. (30/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EVEREST INVESTMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2015. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Everest Investments S.A. informuje, że w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego 2015 opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2015 r. w załączniku ?SFMSSF30062015polroczneskroconeSFza2015EverestInvest.SA_skonsolidow? w tabeli na stronie 4 zawierającej Wybrane dane finansowe zamieszczono nieprawidłowe dane finansowe w pozycji ?Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej? oraz w pozycji ?Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej? za okres 01.01.2015 - 30.06.2015. W związku z tym Zarząd Everest Investments S.A przekazuje do publicznej wiadomości ponownie Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2015 ze skorygowaną tabelą z Wybranymi danymi finansowymi w załączonym pliku. Opisana wyżej korekta danych nie wpływa na wyniki finansowe opublikowane przez Spółkę. Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SF MSSF 30 06 2015 półroczne skrócone SF za 2015 Everest Invest SA skonsolidowane.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | EVEREST INVESTMENTS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-585 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Bagatela | | 11 lok. 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 646 49 59 | | +48 22 242 84 82 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8971739404 | | 020684224 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Marek Sokolnicki Prezes Zarządu
2015-09-02 Agnieszka Potocka-Ołubiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509