Trwa ładowanie...
d2g4cps

EVEREST INVESTMENTS S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Everest TFI S.A. ( ...

EVEREST INVESTMENTS S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Everest TFI S.A. (20/2015)

Share
d2g4cps

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EVEREST INVESTMENTS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Everest TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Everest Investments S.A. ("Emitent") informuje, iż w następstwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zależnej Everest TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Everest TFI S.A."), które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2015 r. i podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Everest TFI S.A w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach prawa poboru z kwoty 1.105.000 zł do kwoty 1.155.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), Emitent w dniu 13 kwietnia 2015 r. objął 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Everest TFI S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 50.000 akcji imiennych seria C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje serii C nie są uprzywilejowane. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Wszystkie wyemitowane nowe akcje zostały objęte przez Emitenta, który pokrył je w całości wkładem pieniężnym o wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Emitent posiada bezpośrednio 100%
udziałów w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej Everest TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVEREST INVESTMENTS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-585 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bagatela | | 11 lok. 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 646 49 59 | | +48 22 242 84 82 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971739404 | | 020684224 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps