Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (15/2013)

EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (15/2013)
Share
d410uhw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
EX-DEBT S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki EX-DEBT S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 lipca 2013 roku otrzymał od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), tj. osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki, informację o transakcjach przeprowadzanych przez osobę blisko z nią związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy. Transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z poniższą specyfikacją: ? Nabycie w dniu 10 lipca 2013 roku w drodze transakcji sesyjnej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 91 391 akcji spółki EX-DEBT S.A. za łączną kwotę 13 708,65 PLN ? Nabycie w dniu 16 lipca 2013 roku w drodze transakcji sesyjnej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 77 884 akcji spółki EX-DEBT S.A. za łączną kwotę 11 682,60 PLN

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EX-DEBT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EX-DEBT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 28
(telefon) (fax)
biuro@ex-debt.pl www.exdebt.pl
(e-mail) (www)
89-717-42-783 020441378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Robert Kostera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw